Проф. Георги Атанасов: Писмеността ни е славянска, кирилицата е българска