Талантите от Художествената гимназия събраха най-сладките лица на Пловдив