Направена е поредната стъпка към възобновяване експлоатацията на японската АЕЦ „Касивадзаки-Карива“