Изграждането на атомна електроцентрала в Полша ще започне през 2026 година.