Бюджетният дефицит на САЩ се утрои до 3,1 трилиона долара