Турнирът "Дан Колов" под въпрос, няма заявки от чужбина