Бизнесът настоя за облекчено данъчно облагане в условията на криза