Строежът във вододайната зона на София бил незаконен