Проливният дъжд не успя да победи „Великото народно въстание“