Почетохме 75 години от рождението на проф. Цоцорков с филма „Танцът на пингвините“