Кипър, Малта, България - престъпници си купуват европейски паспорти