Италия за първи път регистрира над 10 000 нови случаи за ден