След COVID-19 мъжката фертилност се възстановява за 3 месеца