Тръст „Синя България” обяви финансовите отчети в Левски