Хасковската болница обяви 6 места за лекари специализанти