Какъв е рискът при инвестицията в ново строителство?