Апелативен съд – Варна помага на приюта на отец Иван в Нови хан