Френският централен банкер е срещу фиксирана дата за край на помощите