Нови мерки по стадионите: Мерят температурата на всички, раздават маски на входа