Мерките за борба с коронавируса в Германия падат в съдилищата