Русия е превозила товари за 1 трилион рубли по Северния морски път