Одобриха 37,93 лв. за едно допустимо за подпомагане животно