КНСБ предлага създаване на нов финансов фонд в помощ на общините