Широка подкрепа за нов граничен пункт „Клепало“ между Струмяни и Берово