Ню Йорк е загубил данъчни приходи за 755 млн. долара от сделки с имоти