От февруари Видин е без отделение по акушерство и гинекология, а от юни – по нервни болести