с. Орловци с нов кът за отдих, детската площадка на ул. „Петър Михов“