Главен асистент в СУ взема по-малко от касиерка в супермаркет