Маските в Сърбия вече са задължителни и на открито