Норвегия спечели $44 милиарда в хода на короновирусната пандемия