Над 96% е спадът на пътниците във въздушния транспорт в ЕС