По близо 100 пешеходци отнасят гбоби на ден за неправилно пресичане