3 акумулаторни батерии за една завладяваща, зараждаща се индустрия