Продажбите на нови автомобили в ЕС се увеличават през септември