Коронавирус: Германия обяви всички съседни държави за рискови