DigitalK: Защо е важна инициативността не само по време на пандемия