Продажбите на дребно в САЩ се повишиха с повече от очакваното през септември