Индустриалното производство в САЩ с първи спад от пет месеца