Туристическо приложение, за което държавата е платила 30 000 лева, е свалено 10 пъти