В края на октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци и такси