От политиците зависи какво ще бъде третото действие на коронавирусната трагедия