50 млн. лв. ще бъдат отпуснати догодина за патронажни грижи