Община Велико Търново подари екскурзия на хора със зрителни проблеми