Д-р Георги Деянов е новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“