“Великото народно въстание“ 5 започна рано-рано в Русе