Мая Манолова: Дните на Борисов като премиер са преброени