Над 700 варненци се обслужват от общинските патронажни грижи