Съд отмени наложените ограничения на работното време на баровете в Берлин