Ракета е била изстреляна в небето на турския черноморски град Синоп