Берлински съд отмени ограниченията за работното време на баровете